Matrix 3. Samenvatting van diagnostiek en interventies bij oppervlakkige dyspareunie (VVS) volgens een stepped care-model

 

 

 

Proces

 

 

Verrichting

 

 

Resultaat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stap 1

 

Intake

Diagnostiek

   Stellen diagnose VVS

   Vaststellen predisponerende, luxerende en onderhoudende factoren

   Vaststellen hulpvraag

Anamnese:

   Pijn bij coïtus:

·       sinds wanneer ( primair of secundair)?

·       waar precies doet het pijn?

·       tijdens coïtus en/of na de coïtus (napijn)?

·       is coïtus nog mogelijk?

·       is er ook pijn bij aanraken vulva (provoked) buiten seks (tampon, kleding, vinger, mictie)?

·       wat is de aard van de pijn (branderig, schraal)?

·       is er ook spontaan (non-provoked) pijn?

   Gevolgen pijnklacht:

·       is coïtus nog mogelijk?

·       zin, opwinding en orgasme

·       seksuele (partner)relatie

·       bekkenbodemspierspanning

·       vaginistische reactie

·       mictie- en defecatieklachten

   Lichamelijke comorbiditeit

   Psychiatrische en psychologische comorbiditeit:

·       depressie

·       stress werk

·       (primaire) relatieproblematiek

·       seksueel misbruik

   Eerdere (niet-)succesvolle hulpverlening en zelfzorg/zelfmedicatie

   Hulpvraag:

·       waarom nu?

·       prioritering klachten: welke staan op de voorgrond?

·       doel(en) behandeling: relatie, seksuele respons, anders

 

(Educatief) gynaecologisch onderzoek:

   Somatische vulvaire (co)morbiditeit:

·       (recidiverende) candidiasis

·       (endogeen of exogeen) eczeem

   Erytheem en touchtest

   Bekkenbodem:

·       reflectoir hypertoon

·       overactieve bekkenbodem

·       paradoxale reactie

 

Laboratoriumonderzoek:

   Fluordiagnostiek:

·       nat preparaat

·       kweek

   Diagnose gesteld en omschreven in predisponerende, luxerende en onderhoudende factoren

   Hulpvraag is opgehelderd

Beoordeling

   Bespreken van bevindingen en behandelopties

   Vaststellen behandeldoel(en) (denk aan):

·       coïtus zonder pijn

·       zin, opwinding en orgasme

·       seksuele (partner)relatie

·       bekkenbodemspierspanning (vaginistische reactie, mictie- en defecatieklachten)

   Vaststellen behandelplan

   Behandeling  of verwijzing

·       bij (verdenking) vulvaire comorbiditeit: naar gynaecoloog/dermatoloog (evt. vulvapoli)

·       bij dominante psychiatrische  problematiek  naar GGZ

·       bij paradoxale bekkenbodem reactie en/of overactieve bekkenbodem problematiek (vaginistische reactie + mictie en/of defecatie klachten) naar: bekkentherapeut

·       bij ernstige relatie problematiek: naar partnerrelatietherapeut

·       bij onvoldoende eigen expertise: naar arts/psycholoog-seksuoloog NVVS

Stap 2

 

Permission

Limited information

Normaliseren

Toestemmen

Voorlichten

Geruststelling:

   Uitleg over: VVS komt vaak voor

 

Psycho-educatie:

   Uitleg over: cognitief-gedragstherapeutische model met instandhoudende factoren zoals:

·       doorgaan met hebben van coïtus terwijl dit pijn doet

·       verminderde zin en opwinding, vaginistische reactie

·       schuldgevoel en catastroferen, hypervigilantie en vermijding (folder Pijn bij het vrijen)

   Klachten verholpen: terugvalpreventie

   Klachten niet verholpen: naar stap 3

Stap 3

 

Specific suggestions

Modificatie van enkele belangrijke instandhoudende of oorzakelijke factoren bij geen of weinig co-morbiditeit

Specifieke suggesties en adviezen:

   Pijn- en coïtusverbod

   Hygiënische maatregelen

   Medische interventies

·       indifferente crème

·       candidamedicatie oraal

   Bekkenbodemspieroefeningen

·       met instructie huiswerk (Ontspannings- en bekkenbodemoefeningen)

·       Verwijzing naar bekkentherapeut kan opnieuw overwogen worden

   Seksuele (partner)relatie

·       seks zonder penetratie

·       herstel intimiteit en lust

 

Eenvoudige medische interventies:

   Bij vastgestelde vaginale atrofie: systemische of lokale oestrogeensuppletie, tibolon

   Klachten verholpen: terugvalpreventie

   Klachten niet verholpen: naar stap 4

Stap 4

 

Intensive therapy

Modificatie van complexe met elkaar samenhangende instandhoudende of oorzakelijke factoren

Psychologische-seksuologische interventies:

   Verminderen van de angst voor pijn, penetratie en seksueel contact (Angst penetratie verminderen en daarna Partner betrekken bij penetratie vagina)

   Herintroduceren seksuele opwinding (zie Matrix verminderd seksueel verlangen en opwindingsstoornis)

   Herstel seksuele partnerrelatie en communicatie (o.a. oefening Samen iets ondernemen, Wensen en grenzen, Mythes en misverstanden)

   Hervatten coïtus zonder pijn (o.a. oefening Stap voor stap naar gemeenschap toe, Mogelijke coitusposities bij oefenen met gemeenschap)

 

Medische-seksuologische interventies:

   Operatieve behandeling: vestibulectomie

   Klachten verholpen: terugvalpreventie

   Klachten niet verholpen: naar stap 5

Stap 5

 

Evaluatie

Evaluatie en herformulering doelstelling

   Doel(en) wel of niet bereikt?

   Ander probleem ontstaan?

   Klachten verholpen: terugvalpreventie

   Acceptatie van (deel van) de klachten

   Start behandeling ander probleem

 

Bron: Van Lankveld J., ter Kuile M., Leusink P.(2010). Seksuele Disfuncties, diagnostiek en behandeling. Houten: Bohn Stafleu Loghum.