Matrix 4. Samenvatting van diagnostiek en interventies bij vaginisme volgens een stepped care-model

 

 

 

Proces

 

 

Verrichting

 

 

Resultaat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stap 1

 

Intake

Diagnostiek

Vaststellen hulpvraag en oorzakelijke factoren

Anamnese:

-          Seksualiteit

·       In welke situaties treedt de vaginistische reactie op

·       Ervaren angst en/of spanning m.b.t. penetratiegedrag

·       Andere aspecten van het seksueel functioneren

·       Beleving van de klacht

·       Het seksuele functioneren en beleving van de partner

   Psychische en psychiatrische comorbiditeit

   Lichamelijke comorbiditeit:

·       genitale problematiek

·       overactieve bekkenbodem

   Hulpvraag:

·       kinderwens en/of coïtus

 

Lichamelijk onderzoek:

   Bij primair vaginisme:

·       educatief lichamelijk onderzoek

·       inspectie genitalia op somatische factoren

·       bekkenbodemspiercontrole en/of paradoxaal bekkenbodemgedrag

·       N.B. intravaginaal onderzoek (vinger/speculum) is gecontraïndiceeerd

 

Vragenlijst:

Vaginale Penetratie Cognitie Vragenlijst

   Diagnose gesteld en omschreven in predisponerende, luxerende en onderhoudende factoren

   Hulpvraag is opgehelderd

Beoordeling

 

   Bespreking van bevindingen en behandelopties

   Formuleren behandeldoel(en)

·         Kinderwens

·         Penetratie

   Vaststellen behandelplan

   Behandeling of verwijzing:

·       bij comorbide lichamelijke factoren (bijv. stug hymen) naar: gynaecoloog

·       bij comorbide psychiatrische problematiek  (i.e. posttraumatische stress klachten na een (seksueel) trauma) naar:  GGZ

·       bij weinig controle bekkenbodem, paradoxaal bekkenbodemspiergedrag en/of overactieve bekkenbodem naar: bekkentherapeut

·       bij ernstige relatieproblemen naar: partnerrelatietherapeut

·       bij ontbreken eigen expertise verwijzen naar: arts/psycholoog seksuoloog NVVS

Stap 2

 

Permission

Limited information

Normaliseren

Toestemmen

Voorlichten

Psycho-educatie:

   Uitleg over vaginisme (folder Vaginistisch reageren):

·       anatomie en werking bekkenbodemspieren

·       vrees-en-vermijdingsmodel van vaginisme

   Klachten verholpen: terugvalpreventie

   Klachten niet verholpen: naar stap 3

Stap 3

 

Specific suggestions

Modificatie van enkele belangrijke instandhoudende of oorzakelijke factoren bij geen of weinig comorbiditeit

   Doel behandeling formuleren:

·       kinderwens: Instructie zelfinseminatie

·       inbrengen van tampon, vingers en/of penis

      Stappenplan bespreken (gericht op penetratie: Angst penetratie verminderen en Partner betrekken bij penetratie vagina. Daarna Stap voor stap naar gemeenschap toe, Mogelijke coitusposities bij oefenen met gemeenschap)

      Belang van dagelijks oefenen benadrukken

   Klachten verholpen: terugvalpreventie

   Klachten niet verholpen: naar stap 4

Stap 4

 

Intensive therapy

Modificatie van complexe met elkaar samenhangende instandhoudende of oorzakelijke factoren

Psychologische-seksuologische interventies:

   Indien vermijding grote rol speelt of bij comorbiditeit: 2e-lijnsinstelling of universitaire  polikliniek seksuologie (o.a. begeleide exposure)

   Mogelijk vervolg behandeling: gericht op penetratie en opwinding (Angst penetratie verminderen en Partner betrekken bij penetratie vagina. Daarna Stap voor stap naar gemeenschap toe, Mogelijke coitusposities bij oefenen met gemeenschap. Bij opwindingsproblemen, zie Matrix verminderde opwinding)

 

Medische-seksuologische interventies:

   geen

   Klachten verholpen: terugvalpreventie

   Klachten niet verholpen: naar stap 5

Stap 5

 

Evaluatie

Evaluatie en herformulering doelstelling

   Inventariseren tevredenheid over seksueel functioneren inclusief coïtus

   Klachten verholpen: terugvalpreventie

   Acceptatie van de disfunctie

   Start behandeling ander probleem

 

Bron: Van Lankveld J., ter Kuile M., Leusink P.(2010). Seksuele Disfuncties, diagnostiek en behandeling. Houten: Bohn Stafleu Loghum.