Matrix 9. Samenvatting van diagnostiek en interventies bij urogenitale pijn bij mannen volgens een stepped care-model

 

 

 

Proces

 

 

Verrichting

 

 

Resultaat

 

 

 

 

 

 

 

 Stap 1

 

Intake

Diagnostiek

   Stellen diagnose

   Vaststellen oorzakelijke en onderhoudende factoren

   Vaststellen hulpvraag

Anamnese:

   Pijn en medische anamnese

   Klachten passend bij overactieve bekkenbodem

   Seksuele respons

   Lichamelijke comorbiditeit

·       Ziekte van Peyronie

·       Fimosis

·       Lichen sclerosus et atroficus

   Psychiatrische en psychische comorbiditeit

·       depressie, angst, stress

·       pijn catastroferen

·       relatieproblematiek

·       voorgeschiedenis met: angst ‘ontbloting’ eikel; aandacht penis hygiëne

·       voorgeschiedenis: (angst voor) besnijdenis

·        negatieve seksuele ervaringen

   Eerdere (niet succesvolle) hulpverlening

    Hulpvraag:

·          waarom nu?

·          welke pijnklacht staat op de voorgrond?

 

Lichamelijke diagnostiek:

Noodzakelijk, tenzij vaak onderzocht

   educatief lichamelijk onderzoek genitaal en bekkenbodem

   Diagnose chronische urogenitale pijn gesteld en omschreven in predisponerende, luxerende en onderhoudende factoren

   Hulpvraag is opgehelderd

Beoordeling

   Bespreken van bevindingen en behandelopties

   Formulieren behandeldoel(en):

·       pijnreductie of ‑acceptatie

·       herstel seksualiteit

   Vaststellen behandelplan

   Start behandeling

   Verwijzing:

·       bij M. Peyronie, te kort toompje: naar uroloog

·       bij lichen sclerosus, balanitis: naar dermatoloog

·       bij overactieve bekkenbodem: naar bekkenfysiotherapeut

·       bij chronische pijn, dominante psychiatrische problematiek: naar GGZ

·       bij onvoldoende eigen expertise: naar arts/psycholoog-seksuoloog NVVS

·       bij ernstige relatieproblematiek: naar partnerrelatietherapeut

Stap 2

 

Permission

Limited information

Normaliseren

Toestemmen

Voorlichten

Inzicht in psychosomatiek versterken

   Psycho-educatie over diagnose

   Uitleg beloop en prognose

   Bespreekbaar maken seksualiteit bij somatische aandoeningen

   Klachten verholpen: uitleg prognose en/of terugvalpreventie

   Klachten niet verholpen: naar stap 3

Stap 3

 

Specific suggestions

Modificatie van instandhoudende of oorzakelijke factoren bij geen of weinig comorbiditeit

Specifieke suggesties en adviezen:

   Oefeninstructie bij fimosis

   Bij voorhuidoefeningen ondersteunende medicatie: betamethason en/of lidocaïnegel

   Stoppen met vermijdingsgedrag en aanmoedigen herstel seksualiteit

   Partner betrekken

   Bij (urgente) kinderwens: instructie zelfinseminatie

   Klachten verholpen: terugvalpreventie

   Klachten niet verholpen: naar stap 4

Stap 4

 

Intensive therapy

Modificatie van complexe met elkaar samenhangende instandhoudende of oorzakelijke factoren

Psychologische-seksuologische interventies:

   Bij urogenitale pijn zonder ernstige psychische, medische of relationele problemen:

·       verbeteren communicatie en positieve interactie met partner (o.a. oefening Samen iets ondernemen, Wensen en grenzen, Mythes en misverstanden)

·       verbeteren manieren van vrijen (alleen en/of met partner): o.a. oefening Vier solo-oefeningen, Genieten van elkaars aanrakingen, Genitale aanrakingen, Stappenplan gemeenschap

·       verbeteren cognities/gedrag met betrekking tot pijn

Medische-seksuologische interventies:

   Besnijdenis bij fimosis, lichen sclerosus en balanitis als de voorgaande interventies niet hebben geholpen

   Klachten verholpen: terugvalpreventie

   Klachten niet verholpen: naar stap 5

Stap 5

 

Evaluatie

Evaluatie en herformulering doelstelling

Ondersteuning

   Klachten verholpen: terugvalpreventie

   Acceptatie van de disfunctie

   Start behandeling ander probleem

 

Bron: Van Lankveld J., ter Kuile M., Leusink P.(2010). Seksuele Disfuncties, diagnostiek en behandeling. Houten: Bohn Stafleu Loghum.